maandag 25 mei 2015 In de naam van Allah, De Barmhartige De Erbarmer
Home
Missie & Visie
De weg naar geloof
Verklaringen
Pamfletten
Boeken
Intellectualisme
Definities&Termen
Wetgeving
Politiek
Multimedia
Koran
Hadith
Reacties
Van de lezers
Nieuws & Commentaar
Boek
Updates
Home arrow Wetgeving arrow Het Goddelijk Oordeel betreffende: Vermaak (Al Lahw)
Het Goddelijk Oordeel betreffende: Vermaak (Al Lahw) Afdrukken E-mail
zondag 19 september 2010

 

Ieder mens heeft een natuurlijk verlangen naar vermaak. Dit heeft te maken met het overlevingsinstinct waar Allah (swt) ieder mens mee geschapen heeft. Het overlevingsinstinct doet de mens verlangen naar vermaak zodat hij op momenten van bedreiging scherp en fit zal zijn in plaats van uitgeput en ongeconcentreerd. Voor sommige mensen bevindt het vermaak zich in zaken die opwinden, zoals parachute springen en bungee jumping. Dit wekt de adrenaline (formeel epinefrine) productie in de mens op dat hem euforie doet laten voelen. De mens voelt zich door de adrenaline superscherp en superfit, en dus fysiek in staat om te reageren op een bedreiging wanneer deze zich voor zou doen. Voor andere mensen is vermaak in zaken die ontspannen, zoal televisiekijken of het ondergaan van een massage. Dit wekt de endorfine productie in de mens op dat hem eveneens euforie doet laten voelen. De mens voelt zich door de endorfine uitgerust, omdat endorfine de signalen van pijn of stress naar de hersenen blokkeert, en dus fysiek in staat om te reageren op een bedreiging wanneer deze zich voor zou doen.

Islam is de leiding van Allah (swt) naar de juiste wijze om de organische en instinctieve behoeften van de mens te bevredigen. Het verlangen naar vermaak, dat zoals gezegd met het overlevingsinstinct te maken heeft, wordt daarom ook door Islam besproken. De Boodschapper van Allah (saw) heeft bijvoorbeeld gezegd: "Jullie moeten (boog)schieten (oefenen), dat is namelijk de beste vermaak (lahwikoem) voor jullie." (At Tabarani).

Vermaak is dus in essentie halal. Maar hierbij moeten enkele belangrijke opmerkingen worden gemaakt, zodat het Goddelijk Oordeel over vermaak niet verkeerd begrepen wordt.

Ten eerste, Islam heeft vermaak in het algemeen toegestaan, tegelijkertijd sommige vormen van vermaak verboden verklaard. Bijvoorbeeld zegt Allah (swt):

"Zij vragen u omtrent wijn en kansspel. Zeg hun: ‘In beide is groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen, maar het nadeel is groter dan het voordeel'." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 219)

Gokken is dus verboden ook al is het een vorm van vermaak.

Ten tweede, er moet bij het onderwerp vermaak altijd onthouden worden dat Islam de mens niet zonder reden heeft geschapen. Allah (swt) zegt:

"Dacht gij, dat Wij u tevergeefs schiepen en dat gij niet tot Ons zult worden teruggebracht?" (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Imraan 3, vers 115)

Over de reden voor de schepping van de mens zegt Allah (swt):

"En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Adh Dhaariyaat 51, vers 56)

Dit doel van het leven, de aanbidding van Allah (swt) wordt gerealiseerd door goede handelingen te verrichten:

"Gezegend is Hij in Wiens hand het Koninkrijk is en Die macht heeft over alle dingen. Die de dood en het leven heeft ingesteld, opdat Hij u moge beproeven wie onder u zich het beste gedraagt; en Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Moelk 67, vers 1 - 2)

"En Hij is het, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep en Zijn troon rustte op water, opdat Hij u moge beproeven wiens gedrag het beste is." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Hoed 11, vers 7)

De "goede werken" die de mens moet verrichten zijn vastgesteld door Allah (swt). Het is niet voor de mens om te bepalen wat goed is en wat slecht:

"...maar het kan zijn, dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt terwijl het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het niet." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 216)

En dit alles betekent dat Allah (swt) de mens heeft geschapen om hard te werken voor het goede, zoals bepaald door Allah (swt), en volgens de methode bepaald door Allah (swt). Dit moet het doel van de mens zijn in het leven, en voor wie aldus leeft heeft Allah (swt) het Paradijs voorbereid:

"Maar, die geloven en goede werken verrichten - Wij belasten geen ziel boven haar vermogen - dezen zullen de bewoners van het Paradijs zijn, zij zullen daarin vertoeven." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al ‘Araaf 7, vers 42)

Islam heeft de mens het vermaak dus toegestaan als een onderbreking van het werken voor het goede. Islam heeft de mens niet toegestaan om het leven in dienst te stellen van vermaak, om de zoektocht naar het vermaak dan af en toe te onderbreken voor werken voor goede. Wie dit doet heeft niet juiste prioriteiten in het leven:

"Maar zoek door wat Allah u heeft gegeven het tehuis van het Hiernamaals; en vergeet uw deel aan de wereld niet; en doe goed (aan anderen) zoals Allah u goed gedaan heeft; en schep geen wanorde op aarde, want Allah heeft hen, die onheil stichten, niet lief." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Qassas 28, vers 77)

 

 

< Vorige   Volgende >
 [ Arabisch ]
Ayah
" ...Oordeel dan tussen hen volgens wat Allah heeft neergezonden en volg hun neigingen niet in afwijking van wat van de waarheid tot jou gekomen is. Voor een iedere van jullie hebben Wij een norm en een weg bepaald..." (Zie vertaling v.d. betekennissen v.d. Koran soerat Al-Ma'ida: 48)
Hadith

Thawbaan overleverde dat de gezant (saw) heeft gezegd. "De naties staan om het punt om jullie aan te vallen net zoals hongerige een bord met eten aanvallen." Iemand vroeg de gezant: "Komt dat omdat wij in de minderheid zullen zijn gezant van Allah?" De gezant antwoordde: 'Wel nee! Jullie zullen met zijn velen zijn, Jullie zullen op uitschot van een vloeistof lijken. Allah zal de vrees uit de boezems van de ongelovigen wegnemen en Allah zal in jullie harten 'wahn' werpen.' Iemand vroeg de gezant (saw): 'en wat betekent 'wahn', gezant van Allah?' De gezant antwoordde: 'wahn' betekent: 'hechten aan het leven en verafschuwen van de dood."  (Overgeleverd door Aboe Dawoed en Ahmed.)

over hadith..