zondag 04 oktober 2015 In de naam van Allah, De Barmhartige De Erbarmer
Home
Missie & Visie
De weg naar geloof
Verklaringen
Pamfletten
Boeken
Intellectualisme
Definities&Termen
Wetgeving
Politiek
Multimedia
Koran
Hadith
Reacties
Van de lezers
Nieuws & Commentaar
Boek
Updates
Home
Oh moslims, laten we onze moeders, zusters en dochters in de handen van de despoten? Afdrukken E-mail
vrijdag 14 juli 2006

بسم الله الرحمن الرحيم

Het regime in Tadjikistan was niet tevreden met enkel de gevangenzetting van de mannelijke leden van Hizb ut Tahrir. Hieropvolgend kunnen we waarnemen dat ze ook de vrouwen gevangen zetten die trouw werken om het Woord van Allah (swt) te verheffen. Het resultaat is dat tientallen vrouwen -sommigen van hen zwanger!- gedwongen zijn geweest om hun huizen te ontvluchten en emmigrant te worden.

Voor wat betreft zij die onderzocht worden door de geheime diensten -en hen bedreigen, beledigen en uitschelden- zij worden onderzocht door degenen voor wie geen methode van marteling taboe is. Sommige van de vrouwen zijn bijvoorbeed tot lange gevangenisstraffen veroordeeld, zoals Zarina Rahimov van onder de Oemmah van de stad Doesjnijah die werd veroordeeld tot drie jaren gevangenis; en Moehibba Boebajev van onder de Oemmah van de stad Ghoejenta die werd veroordeeld tot tien jaren gevangenis; en Anajan Heidarov van onder de Oemmah van de stad Gaforski die werd veroordeeld tot negen jaren gevangenis. Het deed het regime niets om te weten dat dit vrome moslim vrouwen zijn, dat ieder van hen 4 tot 5 kinderen heeft, noch dat sommigen hiervan nog zuigelingen zijn. Van sommigen van hen zijn de mannen al eerder veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, omdat ook zij dragers van de da'awah (intellectuele boodschap van Islam, red) zijn. Ten gevolge van deze arrestaties zijn de genoemde kinderen nu weeskinderen, alhoewel beide ouders nog in leven zijn! Het regime kent geen enkel medelijden voor deze kinderen....

Oh moslims van Tadjikistan!

Wat onze zielen pijnigt is de wetenschap dat deze valse misdaden plaatsvinden onder onze ogen, en dat jullie stil blijven. Zijn deze vrouwen niet jullie moeders, zusters of dochters? Jullie laten toch niet deze vrome vrouwen, jullie moeders, zusters of dochters, in de handen van de criminelen? Voor hoe lng nog zullen jullie stil zijn?

Oh moslims!

Herinner jullie de geschiedenis. Tijdens de Khilafah waren jullie een gerespecteerde Oemmah. En ten tijde van Khalifah al Moetasem, toen de koning van Byzantium tegen één van de vrouwen van de moslims zei:

"Laat jouw ... maar komen om je te redden uit mijn handen!"

Maar de Khalifah stond op en gooide het glas water dat hij in zijn hand hield terzijde toen hij deze woorden te horen kreeg, en hij liet een groot leger bijeenbrengen om deze Byzantijnen te bevechten. Hij bleef niet stil toen één enkele moslim vrouw was gekidnapped door de Byzantijnen. Integendeel, hij veroverde Ammoeria om één enkele moslim vrouw te beschermen, in reactie waarop de Koeffar de moslim-vrouw vrijlieten tezamen met andere gevangenen en hen dure geschenken meezonden om de moslims te eren. Bemerk hoe groot een Oemmah jullie waren en hoe gerespecteerd een Oemmah jullie waren ten tijde van de Khilafah. Het is enkel door de wederoprichting van de Khilafah dat jullie deze prestige zullen herwinnen.

De Khilafah zal niet enkel de vrouwen beschermen en aan de ellende waaraan zij bloot staan een einde maken, ze zal tevens de marionetten-heersers en hun meesters bestraffen die deze vrouwen onrecht aangedaan hebben - en zij verdienen bestraft te worden! Hij zal het kwaad dat de vrome moslims vrouwen wordt aangedaan wreken, en als dit nodig zou zijn om de vrouwen te beschermen dan zou hij oorlog voeren, ongeacht het land waartegen.

Aan jullie is de taak om deze regimes ten val te brengen en om de Khilafah te vestigen. Jullie zijn in staat om de Khilafah te vestigen. Als jullie hier niet aan werken dan zal Allah (swt) ook jullie situatie niet veranderen:

((إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ))

"Allah zal de situatie van een volk niet veranderen voordat zij veranderen hetgeen in hun harten is" (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Ar Rad, vers 11)


Hizb ut Tahrir Tadjikistan

15 Joemada al Oela 1427 n.H.
11 Juni 2006 n.C.

< Vorige   Volgende >
 [ Arabisch ]
Ayah
"In de godsdienst is geen dwang. Redelijk inzicht is duidelijk onderscheiden van verdorvenheid..." (zie de vertaling van de betekenissen van soerat Al-Bakara 256)
Hadith

Irbad ibn sariyah zegt : de Profeet (saw) maande ons met een preek, die onze harten deed sidderen en onze ogen liet tranen. ‘O, Boodschapper van Allah! Het was als een afscheidspreek, dus adviseer ons! vroegen wij.' Hij zei : "Ik adviseer jullie Allah te vrezen en om te luisteren en te gehoorzamen, zelfs in het geval er een slaaf als leider over jullie wordt benoemd. Degenen die onder jullie leven zullen een groot aantal geschillen zien. Houdt dus stevig vast aan mijn Soenna en de Soenna van de rechtgeleide Kaliefen. Houdt jezelf afzijdig van vernieuwingen, want alle vernieuwingen zijn misleidingen." (Daarimi , ibn Majeh en Tirmidi)

over hadith..