zondag 01 februari 2015 In de naam van Allah, De Barmhartige De Erbarmer
Home
Missie & Visie
De weg naar geloof
Verklaringen
Pamfletten
Boeken
Intellectualisme
Definities&Termen
Wetgeving
Politiek
Multimedia
Koran
Hadith
Reacties
Van de lezers
Nieuws & Commentaar
Boek
Updates
Home arrow Wetgeving arrow De Islamitische Wetgeving: Bronnen en Oordelen
De Islamitische Wetgeving: Bronnen en Oordelen Afdrukken E-mail
maandag 27 december 2004

El-Masader El-Sher'ieyeh: de Goddelijke Bronnen:

De Goddelijke bronnen zijn de referenties waaruit men de oordelen en regels moet halen die nodig zijn in het leven. Een Moslim handelt en gebruikt de dingen om zich heen, waarvan hij eerst het oordeel ervan heeft gekregen uit de Islamitische bronnen. En deze Islamitische bronnen luiden als volgt: de Koran, Soennah, en hetgeen waar deze twee er naar toe wijzen, zoals Idjma'a en kiyaas.

1- De Koran; is de wonderbare Allahswoord waarmee men doet aanbidden, die geopenbaard werd aan Mohammed (VZMH) waarvan de woord en betekenis van Allah is, en aan ons is overgeleverd d.m.v. een groot aantal betrouwbare en geloofwaardige mensen, sedert de openbaring tot op heden.

2- Soennah; is de uitspraken, handelingen en zwijgende toestemmingen van de Boodschapper.

3- Idjma'a es-sahabah; is de overeenstemming van de metgezellen over een oordeel van een gebeurtenis die plaats vond na het overlijden van de Boodschapper (VZMH).

4- El-Kiyaas; is het geven van een oordeel over een recente gebeurtenis, waarvan het oordeel soortgelijk is aan het oordeel van een eerdere gebeurtenis, vanwege de overeenkomsten met de eerdere reden (cause) van wetgeving.

El-Hoekmoe esh-sher'ie: Het Goddelijke Oordeel

El-Hoekmoe esh-sher'ie is de uitspraak van de Wetgever m.b.t. de handelingen van de dienaren, zowel wat eisend als vrijblijvend is.

De eisende uitspraak wordt onderverdeeld in de volgende categorieŽn:

1- verplichte verrichting = fardh of wadjeb

2- niet-verplichte verrichting (aanbevolen)= soennah, mendoeb of moestahab

3- verplichte onthouding = haraam of mahdoer

4- niet-verplichte onthouding (afgeraden)= mekroeh

Vrijblijvende uitspraak= moebah, het is aan de mens zelf overgelaten om bepaalde acties wel of niet te verrichten.

De resultaten van het naleven en niet naleven van el-hoekmoe shar'ie

1. Fardh: bij het naleven van de verplichting wordt men er voor beloond (sewab). En bij het niet naleven wordt men gestraft (ikaab). Voorbeeld: het verrichten van het gebed, de zakaat, de ontplooiing van politieke activiteiten, het stichten van een Islamitische staat en het aanstellen van een staatshoofd ( khalifah.)

2. Mendoeb (el-moestahab, el-soennah): bij het verrichten ervan wordt men er voor beloond, en bij het niet-verrichten wordt men er hiervoor niet gestraft. Voorbeeld: kiyamoelleyl (het nacht gebed), sadakah (liefdadigheid).

3. Haraam: het verrichten ervan wordt gestraft en het onthouden ervan wordt beloond. Voorbeeld: het drinken van alcohol, het eten van varkensvlees, loyaal zijn aan de vijanden van de Islam.

4. Mekroeh: met het onthouden ervan wordt men beloond en bij het verrichten ervan wordt men niet gestraft. Voorbeeld: het verrichten van het gebed terwijl je jou behoeftes ophoud.

5. Moebah: de verrichting of de onthouding ervan resulteert niet tot beloning of straf. Voorbeeld: het in huwelijk treden van een man met meerdere vrouwen.

 

< Vorige   Volgende >
 [ Arabisch ]
Ayah
"En wanneer er tot hen wordt gezegd: "Volgt hetgeen wat Allah heeft geopenbaard", zeggen zij: "Neen, wij zullen datgene volgen, wat wij onze vaderen zagen volgen". Zelfs al hadden hun vaderen in het geheel geen verstand en volgden zij ook de rechte weg niet?" (Zie vertaling v.d. betekennissen v.d. Koran; soerat Al-Bakara: 170)
Hadith

En Al Bukhari heeft over Abdullah verteld. Hij zei dat de Profeet (saw) het volgende had gezegd: "U zult na mij egoïsme meemaken en dingen die jullie verafschuwen" Zij zeiden: "Wat beveelt u ons te doen, Oh Profeet van Allah?" Hij zei: "Geef hen hun recht, en vraag Allah u uw recht te geven."

over hadith..